WING-A FACTORY

Dự án

WING-A FACTORY
 
Địa điểm: Tây Ninh
Trạng thái : Thiết kế
Diện tích khu đất: -- m2
Diện tích xây dựng: -- m2
Thiết kế: Nguyễn Thành Huy, Nguyễn Hoàng Phúc, Đoàn Sĩ Nguyên, Huỳnh Huy Tiến
Năm: 2016