ST TENEMENTHOUSE

Dự án

ST TENEMENTHOUSE
Địa điểm: TPHCM
Trạng thái: đang xây dựng
Năm: 2016
Diện tích: -- m2
Thiết kế: Nguyễn Thành Huy, Hồ Thành Phương