PL HOUSE

Nhà phố

PL HOUSE
 
Địa điểm: TPHCM
Trạng thái: hoàn thành
Năm: 2016
Diện tích: 100m2
Thiết kế: Nguyễn Thành Huy, Trần Hà Minh Tuấn