MSTRINH GARMENT WORKSHOP

Dự án

MSTRINH GARMENT WORKSHOP
 
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Trạng thái:Đang xây dựng
Diện tích khu đất :290 m2
Diện tích xây dựng : 240m2
Thiết kế: Nguyễn Thành Huy, Hồ Thành Phương, Trần Hà Minh Tuấn, Nguyễn Thị Thu Trang
Năm: 2016