Ms TRANG VILLA

Biệt thự

Ms TRANG VILLA
Địa điểm: TP.HCM
Trạng thái :Đang xây dựng
Chủ đầu tư : Chị Trang
Diện tích khu đất : 1800m2
Diện tích xây dựng :400 m2
Thiết kế : Nguyễn Thành Huy, Nguyễn Thị Thu Trang
Nội thất : Nguyễn Minh Nhật , Lê Duy Tùng
Năm: 2016