MR VINH VILLA

Biệt thự

MR VINH VILLA
 
Trạng thái : Hoàn thành
Địa điểm : TP.HCM
Chủ đầu tư : Nguyễn Thanh Vinh
Diện tích khu đất : 730m2
Diện tích xây dựng : 380m2
Thiết kế :Nguyễn Thành Huy, Trương Quang Trung
Nội thất : Nguyễn Minh Nhật , Lê Duy Tùng
Năm: 2014