MR KHAI HOUSE

Nhà phố

Trạng thái: đang xây dựng
Diện tích: --m2
Thiết kế: Nguyễn Thành Huy, Nguyễn Thị Thu Trang
Nội thất : Nguyễn Minh Nhật, Lê Duy Tùng
Năm: 2016