MR HOA  HOUSE

Nhà phố

MR HOA  HOUSE
Địa điểm: TPHCM
Trạng thái: đang xây dựng
Diện tích: 50m2
Thiết kế: Nguyễn Thành Huy, Nguyễn Thị Thu Trang
Nội thất : Nguyễn Minh Nhật, Lê Duy Tùng
Năm: 2016