MR. CHINH VILLA

Biệt thự

MR. CHINH  VILLA
 
Địa điểm : Bình Dương
Trạng thái : Đang xây dựng
Chủ đầu tư : Phạm Tường Chinh
Diện tích xây dựng : 400 m2
Diện tích khu đất : 2203 m2
Thiết kế : Nguyễn Thành Huy, Trần Hà Minh Tuấn, Hồ Thành Phương, Nguyễn Thị Thu Trang
Nội Thất : Nguyễn Minh Nhật, Lê Duy Tùng
Năm : 2016