LA VILLA

Biệt thự


LA VILLA
Địa điểm: Tây Ninh
Trạng thái :Thiết kế
Chủ đầu tư : Nguyễn Liên Anh
Diện tích khu đất : 1750m2
Diện tích xây dựng :400 m2
Thiết kế : Nguyễn Thành Huy, Trần Hà Minh Tuấn
Nội thất : Nguyễn Minh Nhật , Lê Duy Tùng
Năm: 2016