KHUE HOUSE

Nhà phố

KHUE HOUSE
 
Địa điểm: TPHCM
Trạng thái: đang xây dựng
Diện tích: 70m2
Thiết kế: Nguyễn Thành Huy, Trần Hà Minh Tuấn, Hồ Thành Phương
Nội thất : Nguyễn Minh Nhật, Lê Duy Tùng
Năm: 2016