H HOUSE

Nhà phố

H HOUSE
 
Địa điểm: TPHCM
Trạng thái: thiết kế
Năm: 2015
Diện tích: 80m2
Thiết kế: Nguyễn Thành Huy