DURIAN HOUSE

Nhà phố

DURIAN HOUSE
Địa điểm: TPHCM
Trạng thái: đang xây dựng
Năm: 2016
Diện tích: 80m2
Thiết kế: Nguyễn Thành Huy, Trần Hà Minh Tuấn
Nội thất : Nguyễn Minh Nhật, Lê Duy Tùng