DR HOUSE

Nhà phố

Địa điểm: TPHCM
Trạng thái : Thiết kế
Diện tích khu đất: -- m2
Diện tích xây dựng: -- m2
Thiết kế : Nguyễn Thành Huy, Trần Hà Minh Tuấn
Nội thất : Nguyễn Minh Nhật, Lê Duy Tùng
Năm: 2016