CONTAINER CAFÉ

Dự án

CONTAINER CAFÉ
Địa điểm: Tây Ninh
Trạng thái: đang xây dựng
Năm: 2016
Diện tích: --m2
Thiết kế: Nguyễn Thành Huy,Hồ Thành Phương, Trần Hà Minh Tuấn