42M HOUSE

Nhà phố

42M HOUSE
 
Địa điểm: Đồng Nai
Trạng thái : Thiết kế
Diện tích khu đất: 273 m2
Diện tích xây dựng: 230 m2
Thiết kế : Nguyễn Thành Huy, Hồ Thành Phương
Nội thất : Nguyễn Minh Nhật, Lê Duy Tùng
Năm: 2016